Nije uvek lako komunicirati. Nekada nam treba vremena da i sami shvatimo šta želimo mi da kažemo, a kamo li šta je neko drugi hteo da kaže, pa još i zašto. Zato nije loše da naučimo šta je dobra komunikacija i kako je primeniti u našem svakodnevnom životu i odnosu sa roditeljima, ali i ljudima oko nas, što da ne.

Šta je dobra komunikacija?

Komunikacija je slanje informacije od jedne osobe do druge.

Komunikacija može biti verbalna, kada jedna osoba koja razgovara sa drugom, ili može biti neverbalna, na primer, a izraz lica osobe koja je ljuta je jasan drugima i bez ijedne izgovorene reči.

Komunikacija može biti pozitivna ili negativna, efikasna ili neefikasna.

Za roditelje je veoma važno da budu sposobni da komuniciraju otvoreno i efikasno sa svojom decom i obrnuto.

Otvorenost, efektivna korist od komunikacije nije namenjena samo deci, već od nje imaju koristi svi članovi porodice.

Odnosi između roditelja i njihove dece su sjajni i poboljšavaju se kad postoji komunikacija koja se lako i transparentno odvija. Generalno, ako je komunikacija između roditelja i njihove dece dobra, ondasu i njihovi odnosi dobri.

Deca nauče kako da komuniciraju posmatrajući svoje roditelje. Ako roditelji komuniciraju otvoreno i efikasno, šanse su da će njihova deca takođe. Dobre komunikacijske veštine će doneti korist za decu u celosti njihovih života. Deca počinju da formiraju ideje i uverenja o sebi zasnovana o tome kako njihovi roditelji komuniciraju sa njima. Kad roditelji komuniciraju efikasno sa svojom decom, pokazuju im poštovanje. Deca tada počinju da se osećaju da ih roditelji čuju i razumeju, što je poticaj za njih i donosi im samopouzdanje. S druge strane, komunikacija između roditelja i dece koja je neefikasna ili negativna može dovesti do toga da deca počnu da veruju da su nevažna, nečuvana, ili pogrešno shvaćena. Dobar odnos koji se jednom uruši ne može se popraviti nekim procesom kao što je otpusavanje kanalizacije. Kao posledica loših odnosa, takva deca mogu takođe počnu da vide svoje roditelje kao beskorisne i nepouzdane.

Roditelji koji efikasno komuniciraju sa svojom decom verovatnije će imati decu koja su voljna da poslušaju i urade šta im se kaže jer razumeju zbog čega se nešto od njih traži. Takva deca znaju šta da očekuju od svojih roditelja, i kada deca jednom znaju od njih se očekuje, onda je verovatnije će preživeti sve faze života i odrastanja sa minimum posledica.

Efikasna komunikacija: zašto je to važno

Efikasna komunikacija gradi razumevanje i poverenje. A kada se vi i roditelji razumete i verujete jedni drugima, bićete u mogućnosti da radite zajedno na podršci dobrobiti i razvoju dece.

Zbog toga je efikasna komunikacija ključna za uspostavljanje i održavanje pozitivnih partnerstava sa roditeljima.

Za profesionalce koji rade sa roditeljima, pozitivno partnerstvo znači razmenu znanja i iskustava kako bi razumeli detetovu situaciju, i to može dovesti do zajedničkog razvoja planova za podršku detetu.

Evo nekoliko ideja za efikasnu komunikaciju sa roditeljima.

Roditelji su stručnjaci za svoju decu.

Slušanje roditelja – osnov dobre komunikacije

Slušanje je temelj efikasne komunikacije.

Kad dobro slušate, dobijate više informacija o deci i obrnuto-deca o roditeljima.

Evo nekoliko saveta za dobro slušanje:

  • Pokažite roditeljima da ih slušate i da vas zanima to što govore recimo kimanjem glavom ili povremeno rekavši ‘Aha’.
  • Neka roditelji završe ono što govore pre nego što dobijete i priliku da progovorite. Onda sumirajte šta su roditelji rekli i proverite da li ste pravilno razumeli.
  • Proverite osećaj kao i sadržaj onoga što su roditelji rekli. Proverite da se dobro razumete.
  • Koristite otvorena pitanja da biste dobili više informacija ako su vam potrebne. Otvorena pitanja ljudima pružaju priliku da proširuju ono što govore, a ne da samo govore „da“ ili „ne“. Pomogne ako ih pitate recimo „Da li misliš…“, „Da li to znači…?“.
  • Pokušajte da razumete perspektive roditelja, čak i ako se ne slažete sa onim što oni govore. Stavite se u njihove cipele i njihov položaj. Udahnite pre nego što odgovorite i zapitajte se zbog čega su rekli to što su rekli.

Ni roditelji ne znaju uvek sve. I oni nekad imaju loš dan ili problema da shvate vas. Upravo zato je komunikacija ključ harmonije u kući. A ta atmosfera na kraju krajeva nije samo do njih, nego do svih nas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here